blank

Parking Guidance System (PGS) – Hệ thống hướng dẫn đỗ xe

Thường được áp dụng vào các gara/ bãi đỗ xe quy mô lớn, nơi mà việc tìm thấy một vị trí đỗ xe (parking lot) là phức tạp, khó khăn.

blank

Hệ thống hướng dẫn đỗ xe có các bảng điện tử thông tin cho tài xế biết được nên rẽ hướng nào để có chỗ đỗ, có đèn báo hiệu vị trí đỗ đã có xe hay đang trống (xanh lá: đang trống, đỏ: đã có xe).

Hệ thống này giúp chủ đầu tư bãi đỗ xe nắm được số lượng chỗ đã có xe, số lượng chỗ đỗ còn trống một cách chính xác. Nó còn xuất báo cáo lịch sử số lượng xe vào ra bãi đổ, phân tích thống kê xu hướng tăng giảm của lượng xe ra vào gara theo thời gian để chủ đầu tư có chiến lược điều chỉnh hoạt động marketing hoặc mở rộng quy mô bãi đỗ xe.

blank

Mô hình Parking Guidance System (PGS)

Parking Guidance System (PGS) bao gồm có:

Outdoor Led Display: Bảng điện tử ngoài trời tổng hợp số lượng chỗ đỗ còn trống của các khu vực

Indoor Led Display: Bảng điện tử bên trong bãi đỗ xe, hiển thị số lượng chỗ đỗ còn trống của mỗi khu vực (zone).

blank

Sensor with Led Indicator: cảm biến siêu âm có đèn chỉ thị trạng thái (xanh: trống, đỏ: đã có xe) được lắp cứ mỗi ô đỗ xe (parking lot) là một bộ để hệ thống quản lý bãi đỗ xe�biết được trạng thái của ô đỗ xe đó.

ZCU (Zone Control Unit): Bộ thu thập dữ liệu và điều khiển của từng khu vực bãi đỗ xe, ZCU có trách nhiệm thu thập tình trạng các ô đỗ xe trực thuộc, hiển thị thông tin số ô còn trống lên bảng điện tử Indoor Led Display của khu vực đó.

CCU (Center Control Unit): Bộ trung tâm kết nối các bộ ZCU để tương tác với phần mềm quản lý bên trên.

blank

Nguyên lý hoạt động của Parking Guidance System (PGS)

Bên ngoài bãi đỗ đã có bảng điện tử tổng hợp số lượng chỗ còn trống hay đã đầy của các khu vực/ các tầng trong bãi đỗ, tài xế cần quan sát để biết có nên vào bãi đỗ này hay không. Nếu các khu vực đều đầy xe thì nên đi tìm bãi đỗ khác, nếu vẫn còn chỗ trống thì hẳn qua trạm kiểm soát (check in) để vào bãi đỗ.

Xe sau khi qua trạm kiểm soát vào bãi thì tài xế cần quan sát các bảng điện tử treo trên trần, các bảng này chỉ dẫn hướng nào được phép đi và số lượng chỗ đỗ còn trống là bao nhiêu.

Khi tài xế tiến hành đưa xe vào ô đỗ xe còn trống, thì cảm biến siêu âm tại ô đỗ đó chuyển đèn trạng thái sang màu đỏ báo ô đỗ đã có xe và cập nhật về máy chủ quản lý giảm số ô đỗ còn trống của khu vực đó (cũng như của bãi đỗ) 1 đơn vị.

blank

Màn hình quản lý hệ thống Parking Guidance System (PGS)

Phần mềm quản lý được số lượng ô đỗ đã có xe, số lượng ô đỗ còn trống của từng khu vực hoặc của cả bãi đỗ theo thời gian thực.

Phần mềm điều khiển việc xuất thông tin hiển thị cho các bảng điện tử theo thời gian thực.

Xuất báo cáo thống kê số lượt xe vào ra bãi đỗ, thống kê xu hướng tăng giảm của lượng xe ra vào bãi đỗ xe theo thời gian để dự báo, giúp chủ đầu tư có chiến lược điều chỉnh hoạt động marketing hoặc mở rộng quy mô bãi đỗ xe.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIÊN HẠT
Add: Số 33 Quách Văn Tuấn, P.12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hotline: 03255.03250
Email: [email protected]
Website: www.thienhat.com

5/5 (1 Review)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error:Bạn muốn Copy vui lòng liên hệ Admin !!