Simon Smart - Hệ Thống Thông Minh Tuya Cloud

Simon Electric có nhiều bộ hệ thống thông minh để thích ứng với các giải pháp thông minh sinh thái khác nhau. Simon Smart là một hệ thống thông minh không dây dựa trên Tuya Cloud, Simon Link là một hệ thống thông minh hoàn chỉnh dựa trên đám mây riêng của Simon và Simon Bus là một hệ thống thông minh có dây dựa trên giao thức truyền thông TCP / IP. Dựa vào R&D mạnh mẽ và sức mạnh của sản phẩm, Simon Electric có thể thực hiện khả năng tùy chỉnh chuyên sâu về mặt ứng dụng và cung cấp các dịch vụ đa dạng cho người dùng trên toàn thế giới..

blank
5/5 (1 Review)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error:Bạn muốn Copy vui lòng liên hệ Admin !!