blank

Nhu cầu đỗ xe ngày càng lớn ở các khu vực thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Hệ thống robot đỗ xe thông minh Hikvision có thể tự động hướng dẫn các phương tiện đỗ một cách thông minh, hiệu quả, chuẩn và gọn hơn, giảm tai nạn va chạm xe khi đỗ vào nơi quy định.

Hệ thống đỗ xe thông minh Hikvision bao gồm hệ thống quản lý tối ưu hóa không gian đỗ xe, hệ thống điều chỉnh động không gian đỗ xe, hệ thống điều khiển robot đỗ xe tự động và nền tảng vận hành bãi đỗ xe:

  • Hệ thống quản lý tối ưu hóa không gian đỗ xe cải thiện mật độ đỗ xe;
  • Hệ thống  điều chỉnh động không gian đỗ xe cải thiện hiệu quả thu hồi xe;
  • Hệ thống điều khiển robot đỗ xe tự động chịu trách nhiệm phân bổ tối ưu các nhiệm vụ, lập kế hoạch lộ trình nhiều robot và quản lý lưu lượng robot, v.v.
  • Với nền tảng vận hành bãi đỗ xe, người dùng có thể truy vấn trạng thái của bãi đỗ xe, đặt lịch hẹn lấy xe và đỗ xe, và sử dụng các chức năng khác thông qua ứng dụng di động.

Ưu điểm của Giải Pháp Dùng Robot Bãi Đậu Xe Thông Minh

Hệ thống này được áp dụng cho tất cả các loại gara thông minh, bởi tính dễ sử dụng và tính linh hoạt cao. Hệ thống có thể đồng thời điều động 500 robot đỗ xe thông minh để vận hành, cho phép quá trình lấy xe chỉ trong hai phút. Ngoài ra, quản lý không người lái và bãi đậu xe chuyên sâu có thể được thực hiện trong các nhà để xe thông minh, với việc tăng sử dụng không gian hơn 40%, giải quyết hiệu quả vấn đề đỗ xe.

Công nghệ quản lý bãi xe dùng robot thông minh.

Nguồn: sưu tầm

5/5 (2 Reviews)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error:Bạn muốn Copy vui lòng liên hệ Admin !!