blank

XDi 20 Series cung cấp 4, 8, 16, 32 hoặc 64 kênh ghi Full HD thời
gian thực và hiển thị trực tiếp. Được thiết kế với khả năng sử dụng camera Plug and Play. XDi 20 cung cấp chuẩn nén H.264 và H.265.

Tích hợp router DHCP tạo sự đơn giản trong cài đặt hệ thống. Nền tảng StarNET có thể hỗ trợ tới 1024 ví trí với tối đa 64 camera cho mỗi vị trí hoặc tổng cộng tương đương 65.536 camera.

0/5 (0 Reviews)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error:Bạn muốn Copy vui lòng liên hệ Admin !!