blank

Giám đốc điều hành của Comelit Mr.Justin Hawkesford đã chia sẻ trên tạp chí PSI về năm 2023 như sau:

Mr.Justin Hawkesford đã nhấn mạnh:

  • Cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống cũ để đảm bảo tính an toàn và an ninh mạng.
  • Cơ hội tăng trưởng với các dịch vụ dựa trên điện toán đám mây.
  • Tầm quan trọng của thiết bị di động trong bất kỳ chiến lược bảo mật nào.
  • Việc sử dụng công nghệ AI ngày càng nhiều, đặc biệt là với các hệ thống giám sát trực quan và báo động đột nhập.
  • Sự chuyển dịch hướng tới các giải pháp tích hợp về an toàn PCCC.

Bạn có đồng ý không?

5/5 (1 Review)
error:Bạn muốn Copy vui lòng liên hệ Admin !!