Quạt LTi vinh dự là đơn vị cung cấp quạt cho bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam