Quạt Lti hân hạnh cung cấp Quạt cho Bệnh viện 6.000 tỷ đồng ở Tp.HCM