Quạt Hút Công Nghiệp Độ Ồn Thấp, Motor Chạy Bền - Thiên Hạt