Quạt HVLS Gắn Trần Lưu Lượng Cao Tốc Độ Thấp, Hiệu Quả Sử Dụng Cao